ZSS Żary

Wydarzenia z życia szkoły - Rok szkolny 2010/2011

Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych

Dnia 17 czerwca 2010 roku w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. 9 Maja w Żarach odbyła się konferencja popularno – naukowa, zatytułowana Aktualność pedagogiki Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych. Głównym Organizatorem konferencji, we współpracy z ŁWSH, był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.

Okazją i impulsem dla organizacji Konferencji były obchody jubileuszu pięćdziesięciopięciolecia utworzenia Szkoły i pięciolecia nadania jej imienia Marii Grzegorzewskiej.

Fakt, iż naszej Placówce od pięciu lat patronuje Twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, jest dla nas inspiracją do coraz lepszego poznania i zgłębiania Jej dorobku teoretycznego i organizacyjnego. Nie chcemy bowiem sprowadzić tak ciekawej Postaci jedynie do roli szyldu czy logo. Zadaliśmy sobie trud sięgnięcia do Jej własnych tekstów i opracowań o Niej traktujących. Wystarczyło zdmuchnąć pajęczynę nieco archaicznego języka, żeby odkryć nowoczesnego pedagoga i terapeutę, jakim była Nasza Patronka. Tym, co nas zaskoczyło podczas badań, a czym chcemy się podzielić z innymi, jest niezwykła aktualność idei i dokonań Marii Grzegorzewskiej.

Ta aktualność nie dotyczy jedynie pedagogiki specjalnej! Okazuje się bowiem, że również nauczyciele przedszkoli i szkół masowych, lepiej poznając postać Grzegorzewskiej, mogą zaczerpnąć wiele inspirujących dla siebie wniosków. Tym bardziej, że coraz częściej stykają się w swojej pracy z dziećmi dotkniętymi różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Sukces w pracy z każdym dzieckiem, a z dzieckiem niepełnosprawnym w szczególności, jest możliwy jedynie wtedy, gdy dziecko to naprawdę i głęboko zrozumiemy. To trudna sztuka, ale na drodze do jej opanowania prawdziwą Mistrzynią może być dla nas Maria Grzegorzewska.

Dlatego uznaliśmy, że najlepszym sposobem uczczenia naszego jubileuszu będzie organizacja Konferencji popularno - naukowej. Nad jej przygotowaniem i przebiegiem czuwała Rada Naukowo – Programowa w składzie:

mgr Alina Rapacz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach,

prof. dr hab. Wiesław Jamrożek – kierownik Zakładu Historii Wychowania UAM, prorektor ŁWSH,

prof. dr hab. Aleksandra Maciarz – profesor, wykładowca ŁWSH,

dr Bożena Olszak – Krzyżanowska – wykładowca ŁWSH,

mgr Izabela Kumor – Pilarczyk – kanclerz ŁWSH,

mgr Sylwia Kumor – prodziekan ŁWSH.

Gośćmi Konferencji, poza przedstawicielami Władz Miasta i Powiatu byli ci, dla których znajomość postaci i dokonań Marii Grzegorzewskiej ma znaczenie rzeczywiste i praktyczne: nauczyciele szkół specjalnych i integracyjnych, wychowawcy przedszkoli, rodzice dzieci niepełnosprawnych… Mamy nadzieję, że treści przedstawione przez prelegentów – nauczycieli naszej Szkoły i zaproszonych gości – zapadły wszystkim uczestnikom Konferencji głęboko w pamięci.

Aby ten efekt utrwalić, Placówka wydała drukiem materiały konferencyjne. Są one także dostępne w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej, pod zakładką Publikacje. Życzymy owocnej lektury.

Czerwiec - Dzień Patrona

Dzień Patrona obchodzimy w naszej placówce od 2005r. Było to związane z obchodami 55-lecia naszej szkoły. Do tego dnia przygotowywaliśmy się dużo wcześniej. W szkole był ogłoszony konkurs na wybór patrona szkoły.

            Dzieci - uczniowie, nauczyciele, rodzice zgłaszali swoje kandydatury. Było ich wiele tj. Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Jan Paweł II, Adam Małysz, oraz moja i moich koleżanek Iwona. Z oraz Jolanta P.– Maria Grzegorzewska.

            Na apelu porządkowym każdy prezentował swoją kandydaturę – przedstawiał sylwetkę, osiągnięcia i zasługi, przekonywał wszystkich do wyboru danej postaci. W wyniku głosowania została wybrana kandydatura Marii Grzegorzewskiej – twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej.

            Od wyboru i akceptacji kandydatury przez cały rok przygotowywaliśmy się do nadania imienia naszej szkole – Marii Grzegorzewskiej.

            Zapoznawaliśmy uczniów z życiorysem, sylwetką M. Grzegorzewskiej jej osiągnięciami, hasłami i ideami, oraz publikacjami. Organizowaliśmy różne konkursy plastyczne, kąciki patrona, wystawy. Nadanie imienia szkole nastąpiło 20 maja 2005r. razem z obchodami 55-lecia naszej placówki. Od roku 2005, pod koniec maja obchodzimy Dzień Patrona szkoły. W późniejszym okresie połączyliśmy obchody Dnia Patrona z Dniem Niepełnosprawnego Intelektualnie, Dniem Dziecka i Sportu, Dniem Otwartym Szkoły oraz Dniem Rodziny. Rokrocznie obchody Dnia Patrona mają różną tematykę:

 1. Najciekawszy kącik lub gazetka o patronie naszej szkoły.
 2. Główne idee i hasła głoszone przez Marię Grzegorzewską:
  • prace plastyczne do głównych haseł głoszonych przez Marię Grzegorzewską:
   • „Nie ma kaleki jest człowiek”
   • „Wszyscy jesteśmy ludźmi”
   • „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.
 3. Dzieła Marii Grzegorzewskiej i jej zasługi dla pedagogiki specjalnej.
 4. Konkurs na hymn naszej szkoły.
 5. Konkurs plastyczny „Maria Grzegorzewska dzisiaj”.
 6. Występy artystyczne propagujące  idee Marii Grzegorzewskiej:
  • występ zespołu wokalnego,
  • teatrzyk – pacynki,
  • występ zespołu tanecznego „Steperki”,
  • występ harcerzy.
 7. Plakat „Maria Grzegorzewska w oczach dziecka” oraz zgaduj-zgadula „Co wiesz o Marii Grzegorzewskiej – listy dzieci do M. Grzegorzewskiej”.
 8. Przybliżenie uczniom różnych rodzajów upośledzeń:
  • dzieci głuche i niedosłyszące (surdopedagogika),
  • niepełnosprawni ruchowo (inwalidzi),
  • dzieci autystyczne (autyzm),
  • niewidomi (tyflopedagogika),
  • niepełnosprawni intelektualnie (oligofrenopedagogika),
  • pokaz sprzętu rehabilitacyjnego (oglądanie wystawy – różne formy komunikacji-alfabet Breila),
  • wywiad z gośćmi (z dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi, z osobą niewidomą i niepełnosprawną ruchowo).
 9. Występ dla całej szkoły przygotowany przeze mnie i p. Marię. K „Cyrk” jako forma dająca szansę zaistnieć każdemu dziecku bez względu na możliwości i okoliczności. To jak wyglądał przebieg tej uroczystości pokazuje, dołączony scenariusz imprezy.
 10. Pokaz multimedialny wybranych metod pracy i terapii z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie (uczniów klas z upośledzeniem lekkim, zespołów edukacyjno-terapeutycznych, zespołów rewalidacyjnych, PDP oraz terapii).
  • tórym zarejestrowano fragmenty lekcji w klasach, zespołach w naszej szkole. Nauczyciele pokazali swoje metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jakie to metody:
   • metoda Ośrodków Pracy M. Grzegorzewskiej
   • metoda „Poranny Krąg”
   • metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
   • metoda dwuczłowieka F. Affolter
   • metoda Świadomości Ciała M.C. Knillów
   • gry europejskie
   • ceramika artystyczna
   • metoda plastyczna – Decuopage
   • i inne.

Podczas obchodów Dnia Patrona organizowane są loterie fantowe, grill, lody, ciasto, występy artystyczne, pokazy np. karate, taneczne, motorowe itp., zawody sportowe, wspólna zabawa z rodzicami.

 

Czerwiec - Wyjazd do Palmiarni

Ale się działo!

Spędziliśmy naprawdę super dzień! Wyjechaliśmy pięknego czerwcowego ranka na wycieczkę do zielonogórskiej Palmiarni. Zaczęliśmy od edukacyjnego pikniku na winogronowym wzgórzu. Pan Tomek Fetzki przedstawił nam historię tego pięknego miejsca. Potem weszliśmy do środka – i szok! Rzeka w budynku! Palmy pod niebo i żółwie oraz ryby jak w Amazonce! Wrażeniom nie było końca! Emocje ostudziły super pyszne lody i napoje w kawiarence.

Spędziliśmy bardzo miło czas dzięki pomocy przyjaciół naszej szkoły – Łużyckiemu Centrum Medycznemu w Żarach, którzy w całości pokryli koszty wycieczki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Może za rok znowu się uda…?

1 kwietnia 2011 - Zapalmy niebieskie światło dla autyzmu

Zespół Szkół Specjalnych dnia 1 kwietnia 2011r. przyłączył się do Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie pod hasłem „ZAPALMY MIEBIESKIE ŚWIATŁO DLA AUTYZMU”. Nauczyciele naszej placówki zorganizowali happening prowadzony ulicami Żar rozdając ulotki z informacjami o autyzmie oraz symbol puzzla „Autyzm Speaks” oznaczającego zwycięstwo autysty. Osoba z autyzmem zwycięża wtedy, gdy poukłada sobie swoje emocje, obrazy w jedną całość. Pracując z dziećmi autystycznymi wiemy, że trwa to długo, jednak warto pomagać. Tego dnia szkole towarzyszył kolor niebieski symbolizujący spokój, chęć do życia, nieśmiałość i wrażliwość. Organizacja happeningu miała uzmysłowić społeczeństwu Żar, że dzieci z autyzmem są między nami i należy wykazać w stosunku do nich tolerancję i zrozumienie. „Podaj rękę dziecku z autyzmem, nie bądź obojętny” to hasło, które przyświeca nam w szkole każdego dnia.

W naszej szkole oddziały z dziećmi autystycznymi funkcjonują od 2001 roku. Coroczna ewaluacja i diagnoza pokazują, że są sukcesy, dzieci rozwijają się. Autyzmu nie da się wyleczyć, ale da się zniwelować wszelkie niepożądane skutki. Ważna jest szybka i profesjonalna terapia i taką zapewniamy! Zapraszamy wszystkich do naszej Placówki.