ZSS Żary

Terapia behawioralna dla dzieci autystycznych

Spektrum zaburzeń w autyzmie jest stosunkowo szerokie. Zaburzenia te utrudniają lub wręcz uniemożliwiają osobie autystycznej życie wśród innych ludzi oraz nabywanie wiedzy o otaczającym świecie. Jednak, jak twierdzi Ivaar Loovas: "Dzieci autystyczne mają zdolność uczenia się tak jak inni ludzie, o ile znajdują się w specjalnie przystosowanym do ich potrzeb środowisku.

Terapia behawioralna –Jest metodą ściśle naukową, jasno wytyczającą cele, operująca własnym systemem pojęć i narzędzi. Zadaniem jej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Terapeuci behawioralni, modyfikując zachowania, mają na celu szczególnie:

 • Rozwijanie zachowań deficytowych.
 • Redukowanie zachowań niepożądanych, takich jak:
  • zachowania destrukcyjne,
  • zachowania agresywne i autoagresywne,
  • zachowania autostymulacyjne,
  • zachowania rytualistyczne,
  • zachowania zakłócające,
  • odmawianie jedzenia,
  • nieprawidłowe reakcje emocjonalne,
  • nieprawidłowa mowa.
 • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie.

Zasady prowadzenia terapii z uczniami.

Terapia behawioralna opiera się na kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem . Są to:

 • Zasada małych kroków.
 • Zasada stopniowania trudności.
 • Zasada stosowania wzmocnień.

W terapii behawioralnej stosuje się nagrody. Ich stosowanie rozpoczyna się od nagród biologicznych (pożywienie, napoje, ulubione zabawki), które szybko łączy są ze społecznymi, by te z kolei zyskały dla dziecka wartość.

Kolejnym zadaniem priorytetowym w terapii behawioralnej jest współpraca z rodziną ucznia. Kontynuowanie terapii w domu przez rodziców oraz inne osoby z otoczenia (rodzeństwo, dziadkowie, przyjaciele rodziny) sprawia, że terapia dziecka kontynuowana jest niemal bez przerwy. Taka sytuacja daje pewność, iż dziecko zacznie odnosić sukcesy w wielu płaszczyznach aktywności.