ZSS Żary

E-NAUCZANIE 22.06.2020 - 26.06.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda - REWALIDACJA

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 15.06.2020 - 19.06.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda - REWALIDACJA

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 08.06.2020 - 10.06.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda - REWALIDACJA

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 01.06.2020 - 05.06.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda - REWALIDACJA

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 25.05.2020 - 29.05.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda - REWALIDACJA

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 18.05.2020 - 22.05.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 11.05.2020 - 15.05.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 04.05.2020 - 08.05.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 27.04.2020 - 30.04.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 20.04.2020 - 24.04.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

 

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

 

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

 

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

 

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG

PSYCHOLOG I PEDAGOG

 

E-NAUCZANIE 15.04.2020 - 17.04.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

E-NAUCZANIE 06.04.2020 - 08.04.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

E-NAUCZANIE 30.03.2020 - 03.04.2020

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PONIEDZIAŁEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - WTOREK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - ŚRODA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - CZWARTEK

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - PIĄTEK

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

 

E-NAUCZANIE 25.03.2020 - 27.03.2020

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

KLASA I-III wychowawca p. Marzena Łabuda

ZESPOŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I-III wychowawca p. Edyta Dziewińska

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Kaiser - Szmidt

KLASA IV wychowawca p. Marta Suszczewicz

KLASA V - VI wychowawca p. Wioleta Wilczak Strytyńska

KLASA V - VI wychowawca p. Klaudia Matuszek

KLASA V - VI wychowawca p. Tomasz Fetzki

KLASA V - VI wychowawca p. Beata Markulak

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Jans

KLASA VI wychowawca p. Danuta Masiuk

KLASA VI - VIII wychowawca p. Anna Marciniszyn

KLASA VIII wychowawca p. Alicja Borys - Fizela

KLASA VII-VIII wychowawca p. Aneta Wojciechowska

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KLASA I-III wychowawca p. Barbara Góra

KLASA I-III wychowawca p. Alicja Sworacka

KLASA I wychowawca p. Magdalena Małecka

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

ZRW A wychowawca p. Agnieszka Małkiewicz

ZRW B wychowawca p. Agnieszka Dembowiak - Michalska

INDYWIDUALNE ZRW

ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA - p. J. Przyłucka

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA - p. Z. Twardochleb