ZSS Żary

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

Gruca Magdalena

dyrektor szkoły, oligofrenopedagog

Majda Arletta

zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, zespół edukacyjno terapeutyczny

Nauczyciele

1

Bartkowiak Agnieszka

oligofrenopedagog, terapeuta Tomatis, logopeda

2

Borys Fizela Alicja

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno - terapeutyczny

3

Brąś Rut

psycholog

4

Bujalska Anna

oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy

5

Dembowiak - Michalska Agnieszka

oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno - wychowawczy

6

Domalik Mirosława

oligofrenopedagog, katechetka

7

Domaradzka Małgorzata

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, język niemiecki

8

Dziewińska Edyta

wychowawca świetlicy

9

Fetzki Tomasz

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne

10
Gancarz Ewelina

oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno - wychowawczy, fizjoterapeuta

11

Góra Barbara

oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy

12

Gruca Magdalena

dyrektor szkoły, oligofrenopedagog

13

Hendzak Andrzej

oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie

14

Kopczyńska Kamila

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie

15

Kowalska Ewa

oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, terapeuta integracji sensorycznej

16

Kubalewski Łukasz

oligofrenopedagog, technika

17

Jans Anna

oligofrenopedagog, wycowawca świetlicy

18

Limanowska Marzena

oligofrenopedagog, język niemiecki

19

Łabuda Marzena

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja indywidualna

20

Łyskawińska Anna

oligofrenopedagog, nauczanie indywidualne

21

Majda Arletta

zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny,

22

Małkiewicz Agnieszka

oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy, nauczanie indywidualne

23

Marciniszyn Anna

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno - wychowawczy

24

Małecka Magdalena

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wczesne wspomaganie

25

Matuszek Klaudia

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wczesne wspomaganie

26

Masiuk Danuta

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny

27

Onuchowska Katarzyna

oligofrenopedagog, terapeuta EEG–Biofedback, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie

28

Paruzel-Jung Jolanta

oligofrenopedagog, logopeda

29

Przyłucka Jolanta

oligofrenopedagog, muzyka, biblioteka

30

Staudt Jolanta

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne

31

Sworacka Alicja

oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie, nauczanie indywidualne

32

Świerk Mirosława

oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, nauczanie indywidualne

33

Suszczewicz Marta

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno - terapeutyczny, nauczanie indywidualne

34

Twardochleb Zofia

oligofrenopedagog, logopeda, neurologopedia,

35

Urbanowicz Agnieszka

oligofrenopedagog, pedagog szkolny, fizjoterapeuta

36

Wilczak - Strytyńska Wioleta

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno - terapeutyczny

37

Wojciechowska Aneta

oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, rewalidacja indywidualna, terapeuta Tomatis, nauczanie indywidualne

38

Zając Iwona

oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy, rewalidacja indywidualna, terapeuta AAC, surdopedagog,tyflopedagog, pedagog konduktywny metody Petö (nauczanie kierowane)

39

Ziętal Sebastian

oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta

40

Żurek Milena

oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne

Pracownicy szkoły

1

Dunaj Lucyna

pomoc nauczyciela

2

Gudajczyk Marzena

pracownik obsługi, pomoc nauczyciela

3

Kalińska Teresa

pracownik administracji – ref. ds. kadrowo – płacowych

4

Kiełbowski Czesław

konserwator

5

Klimowicz Joanna

pracownik administracji – sekretarz szkoły

6

Kolenda Krystyna

pracownik administracji – główna księgowa

7

Luszka Jolanta

pracownik obsługi

8

Masiuk Wiesława

pomoc nauczyciela

9

Nowaczyk Elżbieta

pomoc nauczyciela

10

Jurkowska Dorota

ppomoc nauczyciela

11

Śliwkiewicz Krystyna

pomoc nauczyciela

12

Celmerowska Joanna

pomoc nauczyciela

13

Mentel Marzena

pomoc nauczyciela

14

Wilczak Elżbieta

pracownik obsługi