ZSS Żary

Sprawozdania z działalności

ROK 2019

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

ROCZNE UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

BILANS

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

ROK 2018

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2018

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2018

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2018

 

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

 

ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2017

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2017

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2017

 

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2017

 

ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2016

ROK 2015

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2015

 

ROK 2014

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2014

 

ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013

 

BILANS STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013

 

RACHUNEK WYNIKÓW STOWARZYSZENIA "SERCE ZA SERCE" NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. M. GRZEGORZEWSKIEJ ZA ROK 2013