Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

Gruca Magdalena dyrektor szkoły, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
Majda Arletta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna

Nauczyciele

1 Bartkowiak Agnieszka oligofrenopedagog, terapeuta Tomatis, logopeda
2 Borys Fizela Alicja oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
3 Bujalska Anna oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
4 Dembowiak – Michalska Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy
5 Domalik Mirosława oligofrenopedagog, katechetka
6 Domaradzka Małgorzata oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
7 Durska Iwona oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
8 Dziewińska Edyta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
9 Fetzki Tomasz oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
10 Gancarz Ewelina oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
11 Góra Barbara oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy
12 Gruca Magdalena dyrektor szkoły, oligofrenopedagog
13 Hendzak Andrzej oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
14 Kopczyńska Kamila oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie
15 Kaiser – Szmidt Barbara oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne
16 Kubalewski Łukasz oligofrenopedagog, przysposobienie do pracy, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające kreatywność, nauczanie indywidualne
17 Krzesińska Ilona oligofrenopedagog, wycowawca świetlicy,
18 Jans Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
19 Łabuda Marzena oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne
20 Łyskawińska Anna oligofrenopedagog, nauczanie indywidualne
21 Majda Arletta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
22 Małkiewicz Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjny, wczesne wspomaganie
23 Marciniszyn Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne
24 Małecka Magdalena oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
25 Matuszek Klaudia oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
26 Masiuk Danuta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne
27 Onuchowska Katarzyna oligofrenopedagog, terapeuta EEG–Biofedback, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
28 Paruzel-Jung Jolanta oligofrenopedagog, logopeda
29 Przyłucka Jolanta oligofrenopedagog, muzyka, biblioteka
30 Staudt Jolanta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiajaca do pracy, wczesne wspomaganie
31 Spasow Patryk psycholog szkolny
32 Świerk Mirosława oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny,
33 Suszczewicz Marta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, nauczanie indywidualne
34 Urbanowicz Agnieszka oligofrenopedagog, pedagog szkolny, fizjoterapeuta
35 Wilczak – Strytyńska Wioleta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
36 Wojciechowska Aneta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, terapeuta Tomatis, nauczanie indywidualne
37 Zając Iwona oligofrenopedagog,  rewalidacja indywidualna, terapeuta AAC, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog konduktywny metody Petö (nauczanie kierowane)
38 Ziętal Sebastian oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta
39 Żurek Milena oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowanie fizyczne

Pracownicy szkoły

1 Dunaj Lucyna pomoc nauczyciela
2 Gudajczyk Marzena pracownik obsługi, pomoc nauczyciela
3 Kalińska Teresa pracownik administracji – ref. ds. kadrowo – płacowych
4 Kiełbowski Czesław konserwator
5 Klimowicz Joanna pracownik administracji – sekretarz szkoły
6 Kolenda Krystyna pracownik administracji – główna księgowa
7 Luszka Jolanta pracownik obsługi
8 Masiuk Wiesława pomoc nauczyciela
9 Nowaczyk Elżbieta pomoc nauczyciela
10 Kaczmarek Anna pomoc nauczyciela
11 Celmerowska Joanna pomoc nauczyciela
12 Sierżant Katarzyna pomoc nauczyciela
13 Oszest Anna pomoc nauczyciela
14 Wilczak Elżbieta pracownik obsługi

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

    * Pola obowiązkowe.