Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

Łabuda Marzena dyrektor szkoły, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna

Nauczyciele

1 Bartkowiak Agnieszka oligofrenopedagog, terapeuta Tomatis, logopeda
2 Bednarz Iwona oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy
3 Bolewska Żaneta oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
4 Borys – Fizela Alicja oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, zespół edukacyjno – terapeutyczny
5 Bujalska Anna oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
6 Dembowiak – Michalska Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy
7 Domalik Mirosława oligofrenopedagog, katechetka
8  Durska Iwona oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
9 Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
10 Fetzki Tomasz oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
11  Gancarz Ewelina oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
12  Ganczar Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
13 Góra Barbara oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy
14 Gruca Magdalena  oligofrenopedagog, logopeda, rewalidacja indywidualna
15  Hendzak Andrzej oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
16 Jans Anna oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, indywidualne zajęcia rewalidacyjne,wychowawca świetlicy
17 Kopczyńska Kamila oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
18 Kubalewski Łukasz oligofrenopedagog, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, nauczanie indywidualne
19 Łabuda Marzena dyrektor, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
20 Łyskawińska Anna oligofrenopedagog, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
21 Majda Arletta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
22 Małkiewicz Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjny, wczesne wspomaganie, logopeda
23 Marciniszyn Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
24 Matuszek Klaudia oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna,
25 Nadskakuła – Maćkowiak Barbara oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
26 Onuchowska Katarzyna oligofrenopedagog, terapeuta EEG–Biofedback, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
27 Paruzel-Jung Jolanta oligofrenopedagog, logopeda
28 Przyłucka Jolanta oligofrenopedagog, muzyka, biblioteka
29 Rudziak Ilona psycholog, oligofrenopedagog
30 Suszczewicz Marta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
31 Szpręgiel Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
32 Świerk Mirosława oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
33 Urbanowicz Agnieszka oligofrenopedagog, pedagog szkolny, fizjoterapeuta
34 Urszulak Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
35 Wilczak – Strytyńska Wioleta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy, wczesne wspomaganie
36 Wojciechowska Aneta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, terapeuta Tomatis, nauczanie indywidualne
37 Ziętal Sebastian oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta

Pracownicy szkoły

8Lachowska Bogumiłapracownik obsługi

1  Dunaj Lucyna pomoc nauczyciela
2 Gąsior Anna pomoc nauczyciela
3 Gudajczyk Marzena pracownik obsługi, pomoc nauczyciela
4 Kaczmarek Anna pomoc nauczyciela
5 Klimowicz Joanna pracownik administracji – sekretarz szkoły
6 Kopeć Katarzyna pracownik administracji – ref. ds. kadrowo – płacowych
7 Kusio Mirosław konserwator
8 Lachowska Bogumiła pomoc nauczyciela
9 Luszka Jolanta pracownik obsługi
10 Ociepka Katarzyna pomoc nauczyciela
11 Sierżant Katarzyna pomoc nauczyciela
12 Wilczak Elżbieta pracownik obsługi
13 Wiśniewska Beata pomoc nauczyciela
14 Żambo Danuta pracownik administracji – główna księgowa

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

    * Pola obowiązkowe.