Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

Łabuda Marzena dyrektor szkoły, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna

Nauczyciele

1 Bartkowiak Agnieszka oligofrenopedagog, terapeuta Tomatis, logopeda
2 Bujalska Anna oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
3 Borys – Fizela Alicja oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, zespół edukacyjno – terapeutyczny
4 Dembowiak – Michalska Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy
5 Domalik Mirosława oligofrenopedagog, katechetka
6  Domaradzka Małgorzata oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
7  Durska Iwona oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
8 Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
9 Fetzki Tomasz oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
10  Gancarz Ewelina oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
11 Góra Barbara oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy
12 Gruca Magdalena  oligofrenopedagog, logopeda, rewalidacja indywidualna
13  Hendzak Andrzej oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
14 Jans Anna oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
15 Kopczyńska Kamila oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
16 Kunach Aleksandra oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
17 Kubalewski Łukasz oligofrenopedagog, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, nauczanie indywidualne
18 Łabuda Marzena dyrektor, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
19 Łyskawińska Anna oligofrenopedagog, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
20 Majda Arletta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
21 Małkiewicz Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjny, wczesne wspomaganie, logopeda
22 Marciniszyn Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
23 Matuszek Klaudia oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
24 Nadskakuła – Maćkowiak Barbara oligofrenopedagog,  wychowawca świetlicy
25 Onuchowska Katarzyna oligofrenopedagog, terapeuta EEG–Biofedback, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
26 Paruzel-Jung Jolanta oligofrenopedagog, logopeda
27 Przyłucka Jolanta oligofrenopedagog, muzyka, biblioteka
28 Staudt Jolanta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiającą do pracy, wczesne wspomaganie
29 Suszczewicz Marta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
30 Szpręgiel Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
31 Świerk Mirosława oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
32 Urbanowicz Agnieszka oligofrenopedagog, pedagog szkolny, fizjoterapeuta
33 Urszulak Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
34 Wilczak – Strytyńska Wioleta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
35 Wojciechowska Aneta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, terapeuta Tomatis, nauczanie indywidualne
36 Ziętal Sebastian oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta
37 Żurek Milena oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowanie fizyczne

Pracownicy szkoły

1  Dunaj Lucyna pomoc nauczyciela
2 Gąsior Anna pomoc nauczyciela
3 Gudajczyk Marzena pracownik obsługi, pomoc nauczyciela
4 Kaczmarek Anna pomoc nauczyciela
5 Klimowicz Joanna pracownik administracji – sekretarz szkoły
6 Kopeć Katarzyna pracownik administracji – ref. ds. kadrowo – płacowych
7 Luszka Jolanta pracownik obsługi
8 Miciak Grażyna pomoc nauczyciela
9 Ociepka Katarzyna pomoc nauczyciela
10 Sierżant Katarzyna pomoc nauczyciela
11 Tomaszewski Mariusz konserwator
12 Wilczak Elżbieta pracownik obsługi
13 Wiśniewska Beata pomoc nauczyciela
14 Żambo Danuta pracownik administracji – główna księgowa

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

    * Pola obowiązkowe.