Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

Łabuda Marzena dyrektor szkoły, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna

Nauczyciele

1 Ancygier Natalia oligofrenopedagog, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
2 Bartkowiak Agnieszka oligofrenopedagog, terapeuta Tomatis, logopeda
3 oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
4 Bujalska Anna oligofrenopedagog, wychowawca świetlicy
5 Dembowiak – Michalska Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjno – wychowawczy
6 Domalik Mirosława oligofrenopedagog, katechetka
7 Domaradzka Małgorzata oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
8 Durska Iwona oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
9 Dziewińska Edyta zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
10 Fetzki Tomasz oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
11 Gancarz Ewelina oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
12 Góra Barbara oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy
13 Gruca Magdalena  oligofrenopedagog, logopeda, rewalidacja indywidualna
14 Hendzak Andrzej oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie
15 Kopczyńska Kamila oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
16 Kubalewski Łukasz oligofrenopedagog, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność, nauczanie indywidualne
17 Jans Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
18 Łabuda Marzena dyrektor, oligofrenopedagog, rewalidacja indywidualna
19 Łyskawińska Anna oligofrenopedagog, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
20 Majda Arletta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
21 Małkiewicz Agnieszka oligofrenopedagog, zespół rewalidacyjny, wczesne wspomaganie, logopeda
22 Marciniszyn Anna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
23 Markulak Beata oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny
24 oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny,
25 Matuszek Klaudia oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
26 Onuchowska Katarzyna oligofrenopedagog, terapeuta EEG–Biofedback, rewalidacja indywidualna, wczesne wspomaganie
27 Paruzel-Jung Jolanta oligofrenopedagog, logopeda
28 Przyłucka Jolanta oligofrenopedagog, muzyka, biblioteka
29 Staudt Jolanta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiającą do pracy, wczesne wspomaganie
30 psycholog szkolny
31 Świerk Mirosława oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny,
32 Suszczewicz Marta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
33 Szpręgiel Justyna oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
34 Urbanowicz Agnieszka oligofrenopedagog, pedagog szkolny, fizjoterapeuta
35 Wilczak – Strytyńska Wioleta oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowawca świetlicy
36 Wojciechowska Aneta oligofrenopedagog, szkoła przysposabiająca do pracy, terapeuta Tomatis, nauczanie indywidualne
37
38 Ziętal Sebastian oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta
39 Żurek Milena oligofrenopedagog, zespół edukacyjno – terapeutyczny, wychowanie fizyczne

Pracownicy szkoły

1 Dunaj Lucyna pomoc nauczyciela
2 Gudajczyk Marzena pracownik obsługi, pomoc nauczyciela
3 Saniuk Joanna pracownik administracji – ref. ds. kadrowo – płacowych
4 Kiełbowski Czesław konserwator
5 Klimowicz Joanna pracownik administracji – sekretarz szkoły
6 Kolenda Krystyna pracownik administracji – główna księgowa
7 Luszka Jolanta pracownik obsługi
8 Masiuk Wiesława pomoc nauczyciela
9 pomoc nauczyciela
10 Kaczmarek Anna pomoc nauczyciela
11 Celmerowska Joanna pomoc nauczyciela
12 Sierżant Katarzyna pomoc nauczyciela
13 pomoc nauczyciela
14 Wilczak Elżbieta pracownik obsługi

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

    * Pola obowiązkowe.