Dowóz dzieci z terenu miasta Żary

Dowóz dzieci z terenu miasta Żary

12 sierpnia 2021

Komunikat dotyczący dowozu dzieci z terenu miasta Żary dla Rodziców dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do:

  • Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żarach

Szanowni Rodzice, Informujemy, że aby Wasze dziecko mogło skorzystać z dowozu do szkoły od 2 września 2021 r. wniosek o organizację dowozu należy złożyć do biura podawczego Urzędu Miejskiego w Żarach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wszystkie wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone sukcesywnie, natomiast realizacja dowozu rozpocznie się już w trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022.