Zarządzenie Nr 19/23/24 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach z dnia 19 października 2023r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach”.