TIK – Monitor Interaktywny

TIK – Monitor Interaktywny

Praca z monitorem interaktywnym wrzesień 2020 – styczeń 2021

Praca z monitorem interaktywnym jest dla nas wszystkich niesamowitą przyjemnością. Praktycznie każdego dnia włączamy monitor korzystając z niego. Zwiększa się nasza aktywność, wyobraźnia, zaangażowanie na lekcji,  kiedy możemy widzieć obraz i z nim pracować.

Od września 2020 roku do stycznia 2021 opracowaliśmy tematy:

 • Przygotuj rower do bezpiecznej jazdy;
 • Barwy jesieni;
 • Pracownicy szkoły-zawody;
 • Poznajemy Makaton;
 • Ptaki odlatujące do ciepłych krajów;
 • Polska moja Ojczyzna;
 • Klasowe śpiewanie hymnu umieszczone na facebooku szkolnym;
 • Zima za oknem;
 • Witamy Mikołaja;
 • Mój przyjaciel pies;
 • Prowadzenie projektu szkolnego wraz z p. pedagog „Bieg po zdrowie”;

Dzięki monitorowi interaktywnemu rozwinęliśmy się poznawczo. Szukamy różnych informacji z internetu. Piszemy i opisujemy prezentowane zdjęcia  z internetu, które sobie powiększamy i opracowujemy. Wykonujemy zadania matematyczne, łamigłówki  edukacyjne. Piszemy w liniaturze i tworzymy różne obrazki, które samodzielnie rysujemy i kolorujemy.

Bardzo lubimy zadanie przy którym możemy dopisywać swój tekst opisując zdjęcia z którymi pracujemy.

Czasami pomysłów jest dużo, aby przyozdobić nasze prace. Bez problemu korzystamy ze zmiany koloru pisaka, zastosowanie gumki jak się nam coś nie podoba.

Monitor wykorzystujemy też na rozwijanie systemu komunikacji naszego kolegi Olka, który jest osobą niemówiącą. Stosujemy w zabawie system Makaton, którego mamy udostępnionego na naszym monitorze dzięki współpracy  z p. Edytą.

Bardzo ciekawym tematem była zdobywana wiedza o Polsce. Uporządkowaliśmy ją i wykonaliśmy ciekawe zadania. Nawet w nich uczestniczyła przypadkowo wchodząca do naszej klasy p. Mirka Domalik., która też pomalowała część naszego zadania. Ola  była zachwycona układaniem interaktywnych puzzli.

Wszyscy są ciekawi jak pracujemy i chętnie im pokazujemy co robimy i jak.

Pracę naszą z monitorem interaktywnym rozwijamy również poprzez wspólne zajęcia z klasą p. Edyty Dziewińskiej, albo  klasą p. Mirki Świerk, która dołączyła do naszego tematu o zimie ze swoimi uczniami.

Pani Mirce Świerk  tak się spodobała praca z monitorem interaktywnym, że  teraz ze swoimi uczniami korzysta z sali p. Edyty jak jest wolna.

Monitor interaktywny wykorzystaliśmy również do realizacji projektu „Bieg po zdrowie, który realizowaliśmy z p. Agnieszką Urbanowicz – naszą pedagog.

                                             opracowanie lider Marzena Łabuda

Ocena wpływu stosowania TIK w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

 • Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania.
 • Nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy.
 • Wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcji, koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu.
 • Udział w programie wpłynął na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie i kojarzenie.
 • Zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania
  i korzystania z ćwiczeń interaktywnych (zabawy interaktywne, wykorzystanie
  e-podręczników).
 • Zastosowanie TIK pozwolił uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu łatwiej uczą się i zapamiętują poznane treści.
 • Rozwinęła się koordynacja wzrokowo – ruchowa dzieci podczas realizacji zadań interaktywnych prezentowanych na monitorze.
 • Możliwe stało się zastosowanie przygotowanych przez nauczyciela prezentacji, metody Makatona  w sposób jasny, wyraźny na dużym ekranie widocznym dla wszystkich uczniów.
 • Nauczyciele mogli korzystać z różnych źródeł informacji  oferowanych przez internet.
 • Nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy.

koordynator Marzena Łabuda

Czerwiec 2020  - edukacja wczesnoszkolna - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Prowadzący zajęcia mgr Marzena Łabuda

Praca z monitorem interaktywnym stała się dla nas podstawowym sposobem naszej pracy. Uczniowie wdrożyli się w nowoczesny przekaz wiedzy, który mogli doświadczać podczas zajęć. W czerwcu 2020 r pracowaliśmy jako jedyna klasa w naszej szkole. Pracowaliśmy w systemie pracy stacjonarnej podczas, gdy inne klasy pracowały w systemie zdalnym.

Podczas pracy z monitorem interaktywnym zaobserwowaliśmy znaczną aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcji, zwiększoną koncentrację uwagi na wykonywanym zadaniu. Często na twarzy uczniów pokazywał się uśmiech.

Udział w programie wpłynął na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie i kojarzenie.

Zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczyciela metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania i korzystania z ćwiczeń interaktywnych (zabawy interaktywne, wykorzystanie
e-podręczników).

Zastosowanie monitora interaktywnego pozwoliło uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu łatwiej uczą się i zapamiętują poznane treści.

Rozwinęła się koordynacja wzrokowo – ruchowa dzieci podczas realizacji zadań interaktywnych prezentowanych na monitorze.

Możliwe stało się zastosowanie przygotowanych przez nauczyciela  prezentacji, metody Makaton  w sposób jasny, wyraźny na dużym ekranie widocznym dla wszystkich uczniów.

Nauczyciele mogli korzystać z różnych źródeł informacji i materiałów  oferowanych przez internet.

                                                                                 opracowanie lider zespołu  M. Łabuda

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały

  * Pola obowiązkowe.