Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Założeniem gimnastyki korekcyjnej kompensacyjna jest kształtowanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy. W trakcie zajęć korygowane będą następujące wady:

 • skolioza,
 • plecy okrągłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy wklęsło-okrągłe,
 • plecy płaskie,
 • klatka piersiowa kurza,
 • klatka piersiowa lejkowata,
 • koślawość kolan i stóp,
 • płaskostopie.

Gimnastyka korekcyjno kompensacyjna ma na celu:

 • eliminowanie wad postawy,
 • działanie profilaktycznie,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.

Główne cele gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej to:

 • korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego,
 • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania:

 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
 • Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów przez:

 • dobór ćwiczeń korekcyjnych, ściśle dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady postawy,
 • zastosowanie urozmaiconych i oryginalnych form ćwiczeń środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów,
 • ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami,
 • wyzwalanie radości u dzieci w czasie zajęć, eksponowanie ich osiągnięć i postępów,
 • miła i przyjazna atmosfera podczas ćwiczeń,

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.