Terapie

Terapie

Zespół wykwalifikowanych pedagogów i terapeutów w Zespole Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Żarach  może wspomóc rozwój Twojego Dziecka.

Proponujemy  zajęcia terapeutyczne w formie Wczesnego wspomagania Małego Dziecka i jego Rodziny. Dysponujemy pełną bazą lokalową oraz bogato wyposażonymi gabinetami (nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne). Prowadzimy zajęcia z zakresu:

 • Terapii pedagogiczno-psychologicznej, zarówno dla dzieci jak i rodziców.
 • Terapii logopedycznej, polegającej na prawidłowym kształtowaniu mowy, zapobieganiu powstawania wad wymowy, likwidacji błędów i korekcji wad.
  • Terapii neurologopedycznej, będącej rehabilitacją uszkodzeń neurologopedycznych mózgu dzieci w tym: ekspresji, impresji, agnozji, somatosensoryki, praksji.
  • ACC z ang. Alternative and Augmentativa Communication)- alternatywnych metod porozumiewania się z osobami niemówiącymi. W metodach tych zamiast mowy używane są odpowiednie systemy znaków manualnych i graficznych. Szczególnie pomogą one w komunikacji rodzica z dzieckiem głęboko wielorako niepełnosprawnym.
 • Terapii metodą Tomatisa (SAPL), czyli stymulacji audio-psycho-lingiwstycznej, ukazującej możliwości oceny percepcji słuchowej.
 • Terapii metodą EEG-Biofeedback działającą w oparciu o fale mózgowe na prace całego mózgu, stabilizując kora mózgową.
 • Terapii behawioralnejprzeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu, eliminującej zachowania niepożądane, które utrudniają lub uniemozliwiają nabywanie nowych umiejętności i zaburzają relacje społeczne
 • Terapii integracji sensorycznej się zajęcia te maja charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów; mają postać „naukowej zabawy”
 • Rehabilitacji ruchowej, która polega na ruchowym usprawnianiu dziecka o korygowaniu dysfunkcji zaburzonych narządów i wad postawy
 • Stymulacji polisensorycznej,
 • Gimnastyki korekcyjnej,
 • Inne: metoda Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherborne, metoda Dobrego Startu, metod Ośrodków Pracy, metoda Marii Montesorii  oraz  kinezjologia edukacyjna P. Dennisona.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.