Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna

Sala Stymulacji Polisensorycznej

Sala stymulacji polisensorycznej to pomieszczenie, w którym zgromadzone urządzenia i przyrządy służą do stymulacji, czyli dostarczania bodźców sensorycznych poszczególnym zmysłom i gdzie odbywa się terapia z wykorzystaniem tych urządzeń.

Terapeuta prowadzący zajęcia planuje i kontroluje rodzaj, zakres, natężenie, częstotliwość oraz zestaw bodźców, które chce dostarczyć dziecku, a które ustala wskutek rozeznania jego potrzeb.

Główne cele terapii

 1. Pobudzenie aktywności poznawczej (czyli zainteresowania otoczeniem), która jest podstawowym warunkiem.
 2. Wszechstronna stymulacja wszystkich zmysłów.
 3. Integracja sensoryczna, czyli uporządkowanie doznań płynących z rożnych zmysłów, która pozwala na prawidłowe poznawanie otoczenia osiąga się ja poprzez równoczesną stymulacje wielu zmysłów.

Grupy docelowe

 1. Dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, a także ze znacznym i umiarkowanym sprzężonym z poważnymi uszkodzeniami motoryki dużej, które są zazwyczaj poważnie i długotrwale niedostymulowane.
 2. Dzieci z autyzmem nadwrażliwe lub nie niedowrażliwe na napływające bodźce, których mózg nie radzi sobie z selekcją porządkowaniem i przetwarzaniem.
 3. Dzieci należące do zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju (Wczesnej Interwencji), dla których terapia polegająca na dostarczaniu bodźców przebiega optymalnie w atmosferze bezpieczeństwa i zabawy.

Propozycje wykorzystania sprzętu w Sali Stymulacji Polisensorycznej

 • stymulacja zmysłu dotyku- suchy basen z piłeczkami, kostka manipulacyjna, domek manipulacyjny, „gruszki” do siedzenia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej- suchy basen z piłeczkami, kostka manipulacyjna, domek manipulacyjny, światłowody, „czarodziejska kula”,
 • stymulacja zmysłu wzroku- kula z lusterkami, tuby wodne z bąbelkami, „czarodziejska kula”, reflektor z kolorowymi przesłonami,
 • stymulacja zmysłu słuchu- programy dźwiękowe, programy terapeutyczne np. program Knillów
 • relaksacja- suchy basen z piłeczkami, programy z muzyką relaksacyjną, kula z lusterkami, światłowody, tuby wodne z bąbelkami, „czarodziejska kula” i „gruszki” do siedzenia.

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.