Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa

Przyczyny powstawania zaburzeń uwagi słuchowej:

 • powikłania w okresie ciąży i okołoporodowym,
 • adopcja lub wczesne oddzielenie od matki,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nawracające zapalenia uszu,
 • uraz emocjonalny na każdym etapie rozwoju.

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

 • zaburzenia koncentracji,
 • błędna interpretacja pytań i poleceń,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • nieumiejętność spełnienia wieloczłonowych poleceń,
 • monotonne wypowiedzi,
 • problemy z płynnością wypowiedzi,
 • ubogie słownictwo,
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności,
 • słabe rozumienie tekstu czytanego,
 • problemy z głosowaniem i czytaniem na głos,
 • niewyraźne pismo,
 • męczliwość,
 • nadaktywność,
 • skłonność do ulegania przygnębieniu,
 • brak wiary w siebie, nieśmiałość,
 • tendencja do wycofywania się,
 • drażliwość,
 • niedojrzałość,
 • negatywne nastawienie do nauki, pracy,
 • mylenie strony prawej i lewej,
 • mieszana dominacja,
 • trudności z porannym wstawaniem.

Metoda Tomatisa ma zastosowanie u dzieci z problemami szkolnymi, dysleksją ADHD, autyzmem, zaburzeniami mowy lub głosu oraz u osób dorosłych. Pomaga także przy nauce języków obcych.

Diagnostyka

Obejmuje ona wywiad, test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej oraz testy dodatkowe. Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej wykonuje się za pomocą urządzenia testującego, które przypomina audiometr, a składa się z następujących elementów:

 • badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą powietrzną),
 • badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną),
 • badanie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku (drogą kostną),
 • badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku,
 • badanie lateralizacji słuchowej.

Zobacz prezentację

Zespół Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Żarach

ul. Spokojna 2, 68-200 Żary

tel./fax (68) 470 6497
adres: www.zss-zary.pl
e-mail: szkola@zss-zary.pl

Promocja szkoły: szkolapromocja@zss-zary.pl

Anonimowa skrzynka na sygnały
Rzecznik Praw Obywatelskich

  * Pola obowiązkowe.